Δήλωσε συμμετοχή για το επόμενο εισαγωγικό στο NLP