Σεμινάρια γονέων

Βιωματικά - διαδραστικά σεμινάρια

Ας αναθρέψουμε ελεύθερα ευτυχισμένα παιδιά

Βιωματικά - διαδραστικά σεμινάρια για γονείς και παππούδες

Τα σεμινάρια αυτά στόχο έχουν να προσφέρουν στους γονείς που θα τα παρακολουθήσουν και τη θεωρητική γνώση αλλά και τη βιωματική εμπειρία που χρειάζονται για να καταλαβαίνουν, να επικοινωνούν και να διαχειρίζονται με επιτυχία τα θέματα που προκύπτουν στην καθημερινότητά τους με τα παιδιά τους.

Καθε σεμινάριο διαχερίζεται συγκεκριμένα θέματα με ασκήσεις και δράσεις. Έχει διάρκεια τριών ωρών. Τις πρώτες δύο ώρες δίδεται το θεωρητικό κομμάτι και οι ασκήσεις και την τρίτη ώρα συζητάμε.

1ο Σεμινάριο

 • Εισαγωγή στο ΝΓΠ
 • Η σημασία των πεποιθήσεων, αξιών και αντιαξιών και των γονέων και των παιδιών
 • Καθρέφτες (γονείς, παιδιά, συγγενείς, φίλοι) - χρησιμότητα
 • Παραδείγματα με διαφορετικές πεποιθήσεις
 • Διαδραστική άσκηση
 • Συζήτηση

2ο Σεμινάριο

 • Ειλικρίνεια
 • Γλώσσα (όχι μωρουδίστικη)
 • Επικοινωνία
 • Εκτίμηση - αυτοεκτίμηση
 • Οικογένεια - Θυματοποίηση
 • Ερωτηματολόγια – μικρά
 • Διαδραστική άσκηση
 • Συζήτηση

3ο Σεμινάριο

 • Ενοχή ντροπή
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Συζήτηση

4ο & 5ο Σεμινάριο

 •  Ιεραρχία στην οικογένεια και στην εσωτερική οικογένεια
 • Φόβοι – φοβίες αποφυγή- διαχείρηση
 • Ο ρόλος του γονέα σε αυτά
 • Βιωματική άσκηση
 • Συζήτηση

6ο & 7ο Σεμινάριο

 • Παιδικό τραύμα γονέων και παιδιών
 • Γεφύρωση
 • Καταστροφικοί τρόποι αγάπης - σύνδεσης
 • Ασκήσεις
 • Συζήτηση

Πότε είναι το επόμενο;

Κυριακή 10 Μαΐου 2015
ώρα: 11:30 - 14:30

Δήλωσε συμμετοχή